การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning ธฟสา) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning ธฟสา)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning ธฟสา)

กปภ.สาขาอุ่ทอง  นำโดยนางราตรี  อักษรอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561  ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ ขอให้พนักงานแต่ละสายงานแนะนำตังเอง พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดทราบถึง นโยบายต่างในการทำงานรวมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ณ ห้องประชุมชัน 2 

เลื่อนขึ้นข้างบน