การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดำเนินการเข้าบริการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมท่อแตกรั่วให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โบว์น้ำล้างท่อเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อและให้ความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ณ บ้านหมู่ 10 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน