วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ หมู่บ้านการเคหะ ม.1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ หมู่บ้านการเคหะ ม.1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ หมู่บ้านการเคหะ ม.1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง นำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ ผจก.กปภ.สาขากันตัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง โดยร่วมกันตรวจสอบระบบภายในบ้านและบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรี พร้อมตีตรามาตร ณ หมู่บ้านการเคหะ ม.1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

เลื่อนขึ้นข้างบน