กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

              เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กว่า 25 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ณ ศาลากาญจนาภิเษก 50 ปี หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยในกิจกรรมนี้ กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ระบายตะกอนในเส้นท่อ และรับแจ้ง/ซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในภายนอกโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนั้นแล้วยังมีบริการน้ำดื่มและแก้วน้ำเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน