การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ  ร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ บริเวณ อาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา เพื่อประชุมกำหนดเป้าหมาย ( KPI ) ด้านคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ และการดำเนินการในด้านต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน