กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อตัดประสานท่อผู้ใช้น้ำรายใหม่ให้ งานเทศบาลตำบลสวนหลวง จำนวน 1 จุด ขนาดท่อ PVC 300 มม. พืันที่ได้รับผลกระทบ ถนนสวนหลวง ซอย วปอ.11 ,ซอย วปอ. 11 พิเศษ ทั้งบริเวณ

เลื่อนขึ้นข้างบน