กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


กปภ.สาขาเพชรบุรี   ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายประสิทธิ์  เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย  นายสุชาติ สุดเสนาะ  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงาน  ร่วมดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  บริเวณ  ม.๑ - ๒  ต.หนองศาลา  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา  โดยจัดทีมงานบริการ  ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย  ทีมซ่อมบำรุง  เพื่อให้บริการประชาชนด้วยการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในและภายนอกบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้แก่ผู้ใช้น้ำ  นอกจากนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อ กปภ. สาขาเพชรบุรี พร้อมแจก เอกสารของ กปภ.
และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน