กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี โดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ พื้นที่ชุมชน ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

      การดำเนินกิจกรรม "ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ของ กปภ.สาขาพยุหะคีรีในครั้งนี้ ได้ทำการสอบถามปัญหาการบริการ คุณภาพน้ำประปา พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตกรั่ว แนะนำเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมอบของที่ระลึก น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เลื่อนขึ้นข้างบน