กปภ.ข.10 ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าการ กปภ.และติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าการ กปภ.และติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด

กปภ.ข.10 ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าการ กปภ.และติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายข้อสั่งการของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2561 โดยมีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 ทั้ง 26 สาขาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายข้อสั่งการของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นโยบายการดำเนินงาน ปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 26 สาขา การรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 รวมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ การเพิ่มยอดจำหน่ายน้ำ การควบคุมน้ำสูญเสียและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา/การขอสนับสนุนงบประมาณของ กปภ.สาขาในพื้นที่เฝ้าระวังอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน