รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมกับกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสียในระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมกับกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสียในระยะยาว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมกับกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว มุ่งลดน้ำสูญเสียในระยะยาว

� � � � � เมื่อคืนที่ผ่านมา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และ นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ตลอดจนหัวหน้างาน และทีมพนักงานสำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว ด้วยวิธีการ Passive Control ตามแผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนในระยะยาวของ กปภ. โดยดำเนินปฏิบัติการในเขตพื้นที่บริเวณในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งเป้าลดปัญหาน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน