กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2562

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อวันที่ ​26 ตุลาคม ​2561 นางรัตติยา ​กฤชทับทอง ​ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป​ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองบริหารทั่วไป​ ได้แก่ งานธุรการ  งานกฎหมายและนิติกรรม  งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ​( Morning Talk)​ ครั้งที่ ​1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562 ณ ​ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ​การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    สำหรับกิจกรรมสนทนายามเช้าในครั้งนี้  ได้ร่วมหารือ​เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำ​ปีงบประมาณ ​2562 ​รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​  ทั้งนี้ ​ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปได้ถ่ายทอดนโยบายของท่านผู้ว่าการ ​กปภ. นายนพรัตน์​ เมธาวีกุลชัย ​แก่พนักงานในสังกัด​เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย​ของ​กปภ.ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน