การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ”Morning Talk” ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ”Morning Talk” ครั้งที่ 1/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ”Morning Talk” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อไม่นานมานี้  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ นำโดย ผู้จัดการประพจน์ โสฬสจินดา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า"Morning Talk" ครั้งที่ 1/2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้พบปะ พูดคุย สนทนาถึงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ ผู้จัดการ ฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละงานรับผิดชอบ ด้าน ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ในปี 2562 นี้ 

ภาพ/ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำ กปภ.สาขาสมเด็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน