กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 5ตุลาคม  2561เวลา 07.30น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) โดยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานเดียวกันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนเวลาปฏิบัติงานปกติ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์กร นโยบาย ความรู้ต่างๆ ทั้งในส่วนของกปภ. หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานต่อกัน อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่14(สร้างความผูกพัน) พร้อมกันนี้นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้แจ้งพร้อมกล่าวอำลาตำแหน่ง กรณีย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ5  ซึ่งในครั้งนี้มีหัวหน้างาน พนักงานที่จะย้ายไปรับตำแหน่งและกลับภูมิลำเนาอีกด้วย  จากนั้นนายประทีป ได้มอบโล่ห์ใบประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานดีเด่นประจำปี 2561แก่นายสนธยา  เครือสุวรรณ พนักงานประปา5โดยนายประทีป ได้กล่าวชมเชยพนักงานว่า ขอให้รักษาความดี ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน