กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกับกปภ.เขต6 ลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกับกปภ.เขต6 ลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกับกปภ.เขต6 ลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกับกปภ.เขต6 ลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย

..............

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประชาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับทีมกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 พื้นที่ ต.บ้านเป็ด เริ่ม 20.00 น. ทีมที่ 2 พื้นที่ภายในตัวเมือง เริ่ม 22.30 น. ทั้งนี้ได้ทำการเดินสำรวจค้นหาจุดท่อแตกรั่ว ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียของกปภ. ด้วยวิธีการสำรวจด้วยตาเปล่า (Passive Control) และ Step Test พร้อมแจ้งดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปา เพื่อบริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 00.10 น.(ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เครดิตภาพ: งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1,2/ งานลูกค้าสัมพันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน