กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้ถ่ายทอดข้อมูลมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ.ตามนโยบายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคให้พนักงานทุกท่านรับทราบ และได้กล่าวถึงการจัดทำข้อมูลประเมินผลของปีงบประมาณ 2561 การกำหนดตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2562 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย     

เลื่อนขึ้นข้างบน