การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ขอแจ้งให้คู่สัญญาที่ไม่มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และไม่สามารถสืบค้นหรือติดต่อผู้รับจ้างได้ จำนวน 3 ราย ดังนี้.-     

                1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญญัติการประปา                  จำนวนเงิน   5,189.50-บาท

                2. นายพิศาลปัญญาคม                                        จำนวนเงิน      600.00-บาท

                3. บริษัท เปรมประชา วิศวการโยธา จำกัด              จำนวนเงิน    8,748.01-บาท                   

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จึงใคร่ขอให้ผู้รับจ้างตามรายชื่อข้างต้นมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มารับเงินคืนตามกำหนดดังกล่าว กปภ.สาขาบ้านบึง จะนำเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ กปภ. ต่อไป   

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง  โทร.038-4443710

                                                        ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน