กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 1

กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 1

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด นำโดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ วิสุทธิแพทย์ หัวหน้างาน8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกันตรวจสอบพร้อมดำเนินการตรวจล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน250 ลบ../ชม. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในเรื่องของระบบผลิต - จ่ายน้ำประปา การอุปโภค - บริโภค น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามนโยบายโครงการ "การบริหารจัดการน้ำสะอาด" (Water Safety Plan) ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 1 .วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน