กปภ.สาขาระยอง ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ชุมชนหนองตารส รับคำร้องขอติดตั้งและติดตั้งภายใน 1วัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ชุมชนหนองตารส รับคำร้องขอติดตั้งและติดตั้งภายใน 1วัน

กปภ.สาขาระยอง ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ชุมชนหนองตารส รับคำร้องขอติดตั้งและติดตั้งภายใน 1วัน

 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายนิพัทธ์ จิตติรบำรุง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1, นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งและติดตั้งภายใน 1วัน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำตามนโยบายเชิงรุก และยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนหนองตารส ต.ตะพง เนื่องกปภ.สาขาระยองได้วางท่อขยายเขตการจ่ายน้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้การตอบรับจากประชาชนชุมชนหนองตารสเป็นอย่างดี ณ ศาลาหนองตารส ม.12 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน