การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดยนายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง, นายนิพัทธ์ จิตติรบำรุง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1, นายศักดิกร เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8งานผลิต, นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานกปภ.สาขาระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง;เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน