การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการกปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ กำหนดแนวทางการทำงานของงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อให้การทำงานดีขึ้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสระแก้ว  

เลื่อนขึ้นข้างบน