กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 2

กปภ.สาขาตราดร่วมล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด นำโดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้นายชาญเวช ศิลาพลอย นายช่างเครื่องกล 6 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในเรื่องของระบบผลิต - จ่ายน้ำประปา การอุปโภค - บริโภค น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามนโยบายโครงการ "การบริหารจัดการน้ำสะอาด" (Water Safety Plan) ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน