กปภ.สาขาตราดประชุมสภากาแฟ ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดประชุมสภากาแฟ ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก

กปภ.สาขาตราดประชุมสภากาแฟ ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม

เลื่อนขึ้นข้างบน