กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เนื่องจากจะดำเนินการตัดประสานท่อใหม่ บริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรชมพู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหลในพื้นที่ ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน