การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าพบนายอำเภอเกาะจันทร์ ,นายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าพบนายอำเภอเกาะจันทร์ ,นายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าพบนายอำเภอเกาะจันทร์ ,นายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่  8 พฤศจิกายน 2561 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก  สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม  เข้าพบนายอำเภอเกาะจันทร์  นายอำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน