ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำมาบยางพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำมาบยางพร

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำมาบยางพร

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ ผึ่งผดุง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๒ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Mobile Office และระบบผลิตน้ำ ณ สภานีผลิตน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการรักษามาตรฐานการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชน

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน