กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา

ด้วยในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. นำโดย นายประสิทธิ์  สุขสมกลิ่น หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสายงานผลิต ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ตามแผน WSP และตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอนตามแผน PM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำประปา เพื่อรักษามาตรฐานน้ำประปาให้สะอาดและมีคุณภาพ ที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตามมาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน