การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการกปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ประชุมร่วมเพื่อหารือ/กำกับและมอบหมายภารกิจและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจัดการน้ำสะอาด(wsp) 5pm เป็นต้น เพื่อผลิตน้ำให้ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และสามารถผลิตจ่ายได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ขาดแคลน เพื่อให้การทำงานดีขึ้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน