การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดรวม 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ มีผู้สนใจยื่นค้ร้อง รวม 25 ราย ,การถาม-ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับระบบประปา การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี แจกเอกสารแผ่นพับในการขอรับบริการต่างๆ ของกปภ.และพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกปภ.กับประชาชนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน