กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง  นำโดย นายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562  ที่หน่วยบริการพญาเม็งราย  พนักงานร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สำนักงานต่างๆ คัดแยกสิ่งของและเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีความสะดวกต่อการนำมาใช้งาน ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีม ร่วมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานและลุกจ้างภายในหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน