การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4)นายชโยดม กาญจโนมัย ที่มาตรวจเยี่ยม ณ กปภ.สาขาปราณบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4)นายชโยดม กาญจโนมัย ที่มาตรวจเยี่ยม ณ กปภ.สาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4)นายชโยดม  กาญจโนมัย  ที่มาตรวจเยี่ยม  ณ กปภ.สาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 

นำโดยท่านผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ทำการต้อนรับ นายชโยดม  กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4)

ที่มาตรวจเยี่ยมพนักงาน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และความต้องการของพนักงาน ร่วมถึงรับฟังนวัตกรรมของ กปภ.สาขาปราณบุรี ท่านชโยดมฯกล่าวชื่นชมพนักงานที่ใส่ใจในการทำงาน ขอให้รักษาความดีต่อไป

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าพนักงาน กปภ.สาขาปราณบุรี  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาปราณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน