ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาบางปะกง ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน บริเวณ หมู่บ้านบูรพา ม. 14 ต.บางวัว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาบางปะกง ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน บริเวณ หมู่บ้านบูรพา ม. 14 ต.บางวัว

ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาบางปะกง  ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน บริเวณ หมู่บ้านบูรพา ม. 14 ต.บางวัว

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาบางปะกง นายสมชาย  ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสมพิศ  ศรีสุวรรณ หัวหน้างานอำนวยการ นายสำรวย สร้อยตัน หัวหน้างานบริการฯ และ นางสุกัญญา อิ่มสำราญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน บริเวณ หมู่บ้านบูรพา ม. 14 ต.บางวัว โดยได้นำแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมรับฟังปัญหาด้านคุณภาพน้ำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ  รวมทั้งเชิญลูกค้าเข้าร่วมกลุ่มไลน์สำหรับรับฟังข่าวสาร และแจ้งปัญหา เพื่อรองรับ กปภ.สาขาดิจิทัลมัดใจลูกค้ายุค 4.0  สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน