รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.ข.10 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.ข.10 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.ข.10 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 พร้อมด้วยนายสมพร นันตะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 นางเสาวภา สมุทรถา ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 1 และนายเชิดชาย ศิริวาจนะ หัวหน้างาน  8 สำนักปฏิบัติการ 1 โดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

       ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ของ กปภ.ข.10 พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 26 สาขา เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไป นอกจากนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาตะพานหิน (หน่วยบริการทับคล้อ) อีกด้วย  

เลื่อนขึ้นข้างบน