กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด  เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกGECC พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีความพึงพอใจต่อการบริการของ กปภ. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน