กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน