กปภ.สาขาสมุทรสาคร ต้อนรับคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาจัดการประชุมครั้งที่ 10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ต้อนรับคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาจัดการประชุมครั้งที่ 10/2561

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ต้อนรับคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาจัดการประชุมครั้งที่ 10/2561

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมทั้งหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาจัดการประชุมครั้งที่ 10/2561 เพื่อสรุปประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ณ ห้องประชุมรัตนา สถานีโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน