กปภ.สาสมุทรสาคร รวมพลังจิตสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า โดยรอบสถานีผลิตน้ำโพธาราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาสมุทรสาคร รวมพลังจิตสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า โดยรอบสถานีผลิตน้ำโพธาราม

กปภ.สาสมุทรสาคร รวมพลังจิตสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า โดยรอบสถานีผลิตน้ำโพธาราม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด รวมพลังจิตสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า โดยรอบสถานีผลิตน้ำโพธาราม เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน