กปภ.สาขากบินทร์บุรี เข้าศีกษาดูงานในการจัดทำศูนย์ราชการสะดวก GECC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี เข้าศีกษาดูงานในการจัดทำศูนย์ราชการสะดวก GECC

กปภ.สาขากบินทร์บุรี เข้าศีกษาดูงานในการจัดทำศูนย์ราชการสะดวก GECC

ด้วยในวันที่ 4 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. นำโดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมกับ
นายพลวัฒน์  บุญสุทธิ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำศูนย์ราชการสะดวก GECC  และชมวีดีทัศน์การนำเสนอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังคำเสนอแนะในการสมัครทำเว็ปไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในปีงบประมาณ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน