กปภ.สาขาจันทบุรี นำน้ำดื่มมาบริการให้กับ จิตอาสาที่ได้ร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณ คลองภักดีรำไพ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี นำน้ำดื่มมาบริการให้กับ จิตอาสาที่ได้ร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณ คลองภักดีรำไพ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

กปภ.สาขาจันทบุรี นำน้ำดื่มมาบริการให้กับ จิตอาสาที่ได้ร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณ คลองภักดีรำไพ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นางบังเอิญ วรรณพงษ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 และ นางจิรวัลย์ เทียมมีเชาว์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. มาบริการ ให้กับจิตอาสาที่ได้ร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณ คลองภักดีรำไพ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "bike อุ่นไอรัก" จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,000 ขวด
ทั้งนี้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จะนำน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. บริการ นักปั่นจักรยาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม"bike อุ่นไอรัก" จังหวัดจันทบุรี บริเวณ ประตูระบายน้ำ กลางคลองภักดีรำไพ จำนวน 5,000 ขวด ในวันดังกล่าวด้วย.

เลื่อนขึ้นข้างบน