กปภ.สาขาจันทบุรี จัดประชุมวางแผน/หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล ในหลายพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดประชุมวางแผน/หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล ในหลายพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงนี้

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดประชุมวางแผน/หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล ในหลายพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงนี้

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดการประชุมวางแผน/หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในหลายพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ที่จะมาถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ และพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมในการประชุม
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อติดตามปัญหาน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในหลายพื้นที่ และได้ทำการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ด้วย.

เลื่อนขึ้นข้างบน