กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี.

เลื่อนขึ้นข้างบน