กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ฉช.๓๐๐๒ (สายหนองยาว-บ้านซ่อง โดยเริ่มจากสี่แยกโชคชัยสิ้นสุดหน้า อบต.หนองยาว) ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน