กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาในสังกัด ศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน GECC ณ กปภ.สาขาสิงห์บุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาในสังกัด ศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน GECC ณ กปภ.สาขาสิงห์บุรี

กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาในสังกัด ศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน GECC  ณ กปภ.สาขาสิงห์บุรี

    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมคณะทำงานมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กปภ.เขต 10  ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 สาขา ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ณ ศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสิงห์บุรี

    โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 ที่มีความพร้อมสมัครรับการรับรองมาตรฐาน GECC ในปี 2562 ได้รับฟังประสบการณ์การเตรียมความพร้อมด้านการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ  เทคนิคการนำเสนอผลงาน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสถานที่จริงและไขข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ โดยคณะทำงานมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กปภ.สาขาสิงห์บุรี  มีนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายสุรศักดิ์ ขจรศรี อดีตผู้จัดการ กปภ.สาขาสิงห์บุรี  มาไขเคล็ดลับการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน