การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนธันวาคม 2561

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  ท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายจำเนียร เมืองจันทร์ได้ถ่ายทอดข้อสรุปสาระสำคัญจากการเข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง "Flow Leader Boots Camp" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงระบบการสื่อสารยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องรู้เท่าทันและเตรียมพร้อม (update) รับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  การใช้หลักการ OKR : Objective Key Result มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ ผอ.กปภ.ข.10 ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2562 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน