กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม กปภ. ปลุกพลังความสามัคคี เน้นย้ำค่านิยม กปภ."มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม กปภ. ปลุกพลังความสามัคคี เน้นย้ำค่านิยม กปภ."มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน"

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม กปภ. ปลุกพลังความสามัคคี เน้นย้ำค่านิยม กปภ."มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน"

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.10 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภายใต้ "โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ PWA The Idol"  โดยมีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.10กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานกีฬา กปภ.ข.10

    สำหรับ กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมของ กปภ.เขต 10 ในครั้งนี้ยังคงเข้มข้น ปลุกพลังความสามัคคี  ในหมู่คณะโดยทีมทูตค่านิยมของ กปภ.ข.10 ที่ได้กล่าวเน้นย้ำถึง "พฤติกรรม 11 ประการเพื่อนำ กปภ.มุ่งสู่ HPO" จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายด้วยกิจกรรมกายบริหารประจำสัปดาห์ในชุด "อนามัย 30 นาที คุณทำได้" เพื่อให้พนักงาน กปภ.เขต 10 มีพลังใจที่เปี่ยมด้วยค่านิยม 11 ประการและพลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมดำเนินงานตามภารกิจทุกด้านเพื่อนำ กปภ.สู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน