กปภ. เขต 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GECC ประจำปี 2562 แก่ กปภ.สาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เขต 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GECC ประจำปี 2562 แก่ กปภ.สาขาในสังกัด

กปภ. เขต 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GECC ประจำปี 2562 แก่ กปภ.สาขาในสังกัด

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 ณ ห้องประชุม อาคารควบคุมการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร ระหว่างวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2561

        การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณะทำงาน GECC ของ กปภ.เขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ผู้จัดการสาขา หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 26 สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10  เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ กปภ.ข.10 ได้รับเกียรติจากผู้จัดการ กปภ.สาขาลำปาง นายอนุชา ศิริบวรเดช พร้อมผู้ติดตามเป็นวิทยากรถ่ายทอด "ประสบการณ์ความสำเร็จสู่การพิชิตมาตรฐาน GECC", รับฟังบรรยายเจาะลึกรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน GECC จากคณะทำงานของ กปภ.เขต 10, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC โดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 ที่เคยส่งสมัครรับการรับรองมาตรฐาน GECC สำหรับวันที่ 2 ของการจัดประชุมเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมสมัครรับการรับรองมาตรฐาน GECC ของ กปภ.สาขาที่คาดว่าจะส่งสมัครในปี 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน