กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมมอบน้ำสนับสนุนงานวันเด็กประจำปี2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมมอบน้ำสนับสนุนงานวันเด็กประจำปี2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมมอบน้ำสนับสนุนงานวันเด็กประจำปี2562

(วันนี้) วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุเมธ  แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน