การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบริการประชาชน ให้แก่พนักงานตามนโยบาย PWA 4.0 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบริการประชาชน ให้แก่พนักงานตามนโยบาย PWA 4.0

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบริการประชาชน ให้แก่พนักงานตามนโยบาย PWA 4.0

วานนี้ (7 มกราคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบริการประชาชน ให้แก่พนักงานกปภ. ตามนโยบาย PWA 4.0 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องสารสนเทศ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พนักงางาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 6 จำนวน 20 สาขา และ พนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 7 จำนวน 18 สาขา ซึ่งมีการอบรมระหว่างวันที่ 7  - 11 มกราคม 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน