กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุธี  มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี นำโดยนายเพิ่มพูน ทองไพบูลย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุทัยธานี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี มีประชาชนในพื้นที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาและชำระค่าติดตั้งจำนวน 19 ราย  

      สำหรับกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ นับเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ กปภ.เขต 10 มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง ถึงในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ที่ได้มาตรฐาน มีทีมบุคลากรที่ดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำ ข้อปฏิบัติของการใช้น้ำประปา  อธิบายอัตราค่าน้ำประปา ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาและ PWA Application 1662 แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร โดยมีพี่น้องชาวบ้านหนองไทรให้ความสนใจมารับฟังข้อมูล สอบถามข้อสงสัยต่างๆ อันเป็นการสร้างเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน