กปภ.สาขาจันทบุรี จัดพิธีทำบุญสำนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดพิธีทำบุญสำนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดปี 2562

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดพิธีทำบุญสำนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมกัน ทำบุญสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และ ลูกจ้าง ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี.

เลื่อนขึ้นข้างบน