กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง


วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดย นางสุรีรัตน์ เหลี่ยมเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง เป็นผู้กล่าวรายงาน
กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ. กับ ส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน